Fordi trivsel på arbejdspladsen er et medmenneskeligt ansvar og en rigtig god forretning! Tag dit team med ud i skoven, til selvgjort bålmad, styrkelse af relationer og den gode snak.

Som moderne arbejdsplads bør man tænke på medmennesker frem for medarbejdere, for det er ikke hvordan vi har det på arbejdet, der er afgørende for vores effektivitet, men hvordan vi har det i livet som helhed. Et symptom på mistrivsel er fx. stress, som er på epidemi stadiet, men vi kan ikke kurerer den, ved at snakke om den. Det kan vi til gengæld ved at se på hvad der skaber den, og hvis vi skal kigge på hvad der er det mest værdiskabende for os som mennesker, så er nr. 1 gode relationer.

”Der er belæg for at hævde, at mennesker, som føler sig ensomme på deres arbejde, udfører deres arbejdsopgaver dårligere end mennesker, som ikke føler sig ensomme.” Lars Fr. H. Svendsen, professor i filosofi.

WORKSHOPPEN:

Som virksomhed giver det altså mening at tage medansvar for medarbejdernes trivsel, og det er netop målet med workshoppen. Ved at tage skifte hverdagens rammer ud og tage en dag sammen med Frederik, sætter i fokus på de menneskelige relationer og hvordan vi styrker dem.

Frederik byder jer velkommen i landskønne omgivelser hvor teamet bygger bål og laver mad. Dette sætter scenen for et anderledes undervisningslokale. Hen over maden underviser Frederik om den ensomhed vi alle føler, om kontakt mellem mennesker. Hvordan vi ved at komme tættere på hinanden også oplever mere lykke og større meningsfylde. Der vil blive sat tanker i gang hos teamet om emner som: venskaber, ensomhed, sårbarhed og den gode snak som icebreaker.

“Frederiks rolige væsen og samtidige store passion for inddragelse, skabte en perfekt tryg ramme, hvor nærværet var i fokus og hvor snakken kunne få lov at vokse”

Teamet vil også blive givet værktøjer med hjem, der kan bruges til at nære de gode relationer og dermed højne trivsel. En trivsel i hverdagen, der rækker ud over kun arbejdstiden, netop fordi at glæde i arbejde og fritid påvirker hinanden i så udpræget grad.

Hent PDF med mere info og priser her