VI HAR MERE TIL FÆLLES

Posted marts 2, 2018

…end vi tror.

Foredrag og workshop målrettet boligsociale områder, med en hensigt om at skabe et rum hvor mennesker mødes uden fordømmelse.

Frederik Svinth har udviklet spillet SNAK, fordi han brænder for, at formidle mødet mellem mennesker – et møde hvor man snakker med hinanden på tværs af ens baggrund.

I dagens samfund har vi brug for, at vi snakker mere sammen. Snakke om de ting der betyder noget, og derved kommer tættere på hinanden. Gode kvalitets-relationer mellem mennesker er altafgørende, når man ønsker at komme ensomhed og isolation til livs. Det gør sig bredt gældende i samfundet, men i udpræget grad i socialt udsatte områder, og når vi snakker integration. Det er netop i disse dele af samfundet, vi finder mest ensomhed og de største kløfter mellem mennesker. Frederik arbejder for at mindske disse kløfter og bringe folk tættere sammen.

Frygten for det ukendte afholder folk fra at mødes, og vi fordømmer det vi ikke kender. Frederik  har en stor vidensbank om relationer, ”den gode snak” og hvordan mennesker mødes og derigennem kommer tættere på hinanden. Spillet SNAK er et rigtig godt redskab til, at imødekomme den udfordring mange har med at skabe mere dialog og forståelse mellem mennesker fra forskellige kulturer. SNAK-spillet har en måde at facilitere samtaler på, som på en naturlig måde igangsætter en åben dialog uden fordømmelse.

FOREDRAGET:

Frederik kommer til jer og holder en times oplæg om mødet mellem mennesker og den gode snak. Dette ruster alle til at tage fat på den berigende samtale igennem et spil SNAK vejledt af Frederik.

 

  • Målgruppe : Boligsociale områder og lign.